ROI Calculator

Benieuwd wat HubSpot voor jouw organisatie kan betekenen? Vul dan snel de calculator in.

Deze handige calculator, ontwikkeld in samenwerking met HubSpot, biedt jou inzicht in de potentiële ROI bij het gebruik van de Marketing- of Sales Hub module. Houd de benodigde gegevens bij de hand en ontdek hoe deze tool jouw organisatie kan helpen groeien. Let op: de calculator is in het Engels opgesteld.

Om Marketing ROI te berekenen:

 • Maandelijkse website bezoekers
 • Website conversion rate (%) - Het percentage waarmee de bezoekers van uw website een formulier op uw website invullen met hun contactgegevens.
  • Een gemiddeld conversiepercentage voor een website kan liggen tussen 2% en 5%.
 • Maandelijkse marketing leads - Dit is het gemiddelde aantal leads dat maandelijks via marketinginspanningen wordt gegenereerd.
 • Marketing lead tot gesloten deal (%) - Het omzettingspercentage van marketingleads naar gesloten verkopen/deals. Voor de berekening deelt u het aantal gegenereerde marketingleads door het aantal gesloten deals in een bepaalde periode.
  • Afhankelijk van industrie, kan deze gemiddeld liggen tussen de 1,5% en 7,5%.
 • Bedrag van de transactie (gemiddeld) - De gemiddelde opbrengst per gesloten deal. Voor de berekening deelt u de totale omzet die in een bepaalde periode is behaald door het aantal deals dat in die periode is gesloten.

Om Sales ROI te berekenen:

 • Gesloten deals (maandelijks) - Het gemiddelde aantal gesloten en gewonnen deals per maand.
 • Bedrag van de transactie (gemiddeld) - De gemiddelde opbrengst per gesloten deal. Voor de berekening deelt u de totale opbrengst door het aantal afgesloten deals in een bepaalde periode.
 • Afsluitingspercentage van de deal (%) - Het gemiddelde aantal afgesloten en gewonnen deals gedeeld door het aantal gemaakte deals.
  • Afhankelijk van industrie en salesmedewerkers, kan deze gemiddeld tussen 15% en 30% zijn.

Je kan de calculator vrijblijven invullen. Wanneer je je eigen rapport wilt downloaden worden je gegevens gevraagd via een formulier.  Het rapport wordt dan direct beschikbaar als download.

 

Aangezien de calculator een geïntegreerde module is van HubSpot, vinden we het belangrijk om je bewust te maken van hoe de data wordt gebruikt. Raadpleeg onze FAQ's hieronder voor meer informatie en blijf op de hoogte van de verwerking van je gegevens.

FAQ's

❓ Hoe verkrijgt HubSpot de klantgegevens die worden gebruikt in de ROI-calculator?

HubSpot verzamelt gegevens wanneer klanten met hen communiceren via hun websites of de abonnementsdiensten van HubSpot gebruiken. Wat ze verzamelen, hoe ze de verzamelde informatie gebruiken, hoe ze die informatie delen en hoe klanten hun informatie kunnen beheren, staat allemaal beschreven in hun Privacybeleid.

❓ Welke soorten klantgegevens worden gebruikt in de ROI-calculator?

De gegevens die worden gebruikt in de ROI-calculator vallen in twee categorieën:

 • Persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in HubSpot's overeenkomst voor de verwerking van klantgegevens); en
 • HubSpot productgebruiksgegevens

HubSpot verzamelt Persoonsgegevens van klanten wanneer zij webformulieren invullen of interactie hebben met onze websites, bijvoorbeeld door zich in te schrijven op een HubSpot-blog, zich in te schrijven voor een webinar of klantondersteuning aan te vragen. HubSpot verzamelt ook Persoonsgegevens wanneer klanten zich aanmelden voor een HubSpot-account, gebruikersinformatie aanmaken of wijzigen, voorkeuren instellen of andere gerelateerde informatie verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Abonnementsdienst. 

Gebruiksgegevens omvatten statistieken en informatie over het gebruik en de interactie van klanten met de Abonnementsdienst, zoals welke productfuncties zij het meest gebruiken, wanneer een object (zoals een ticket) wordt gemaakt en gesloten, en hoe vaak bepaalde functies (zoals workflows) in hun account worden geactiveerd.

Om ervoor te zorgen dat HubSpot de privacy van de gegevens van hun klanten behoudt, gebruiken ze anonimisering om persoonlijk identificeerbare informatie te verwijderen of te wijzigen, zodat gegevens niet aan een individu kunnen worden gekoppeld. HubSpot maakt gebruik van drie standaard anonimiseringstechnieken voor gegevens over klantresultaten: kenmerkonderdrukking, generalisatie en aggregatie.

❓ Welke HubSpot-klanten zijn opgenomen in de gegevens die worden gebruikt in de ROI-calculator?

De gegevens die in deze calculator worden gebruikt, zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens van HubSpot-klanten wereldwijd die tussen januari 2019 en april 2022 ten minste 12 maanden eigenaar waren van Marketing of Sales Hub Professional of Enterprise. 

Om te worden opgenomen, voldeed de steekproef voor elke metric Marketing Hub-klanten ook aan de volgende criteria:

 • Websiteverkeer - moet de HubSpot-trackingcode op website hebben geïnstalleerd.
 • Marketingleads - moeten de formulierenfunctie hebben geactiveerd.
 • Website conversiepercentage - moet de HubSpot trackingcode op de website hebben geïnstalleerd en de formulierenfunctie hebben geactiveerd.

De steekproefgrootte voor elke regio en industriecohort en metriek varieert.  Maar om de privacy en nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen, deelt HubSpot geen geaggregeerde gegevens van klantcohorten met een steekproefgrootte die de vastgestelde cohortgrootte niet bereikt. In deze gevallen wordt standaard de globale waarde voor die metriek gebruikt.

❓ Hoe wordt de gemiddelde verbetering voor elke metriek bepaald?

De gemiddelde verbetering voor elke metriek weerspiegelt de prestaties van de klant 12 maanden na aankoop in vergelijking met het gemiddelde van de eerste maand na aankoop van Marketing Hub of Sales Hub.

De uitzondering is web-conversiepercentage waarbij de klantprestaties 12 maanden na aankoop worden vergeleken met het gemiddelde van de eerste drie maanden na aankoop.

HubSpot gelooft dat het van cruciaal belang is om ervoor te zorgen dat de gemiddelde verbeteringswaarden die in deze calculator worden gebruikt de ervaring van de klanten van HubSpot zo nauwkeurig mogelijk weergeven. Daarom screenen ze, voordat ze de gegevens van klanten analyseren, de gegevens op fouten, ontbrekende gegevens en gegevensverdeling. Ze gebruiken ook statistische technieken om uitschieters te identificeren en gegevens op te schonen zodat ongebruikelijke waarden de maandelijkse gemiddelden niet verstoren. Bij sterk scheve verdelingen gebruiken zij de mediaan in plaats van het gemiddelde, omdat de mediaan de beste maatstaf voor de centrale tendens blijkt te zijn bij scheve gegevens.

❓ Wat doet HubSpot (of de partner) met de gegevens die ik invoer in de calculator?

Als cookies zijn ingeschakeld, slaat HubSpot je geselecteerde gegevens lokaal op:

 • Industrie
 • Valuta
 • Regio

Deze items worden gewist wanneer u uw cookies wist, en zijn afgestemd op de huidige browser die wordt gebruikt (u kunt bijvoorbeeld niet in Safari verdergaan waar u in Chrome was gebleven). Deze eigenschappen worden niet gebruikt om u op enigerlei wijze te identificeren. HubSpot gebruikt deze velden alleen om u resultaten te bieden op basis van gegevens die het beste bij u passen (bijvoorbeeld uw branche of regio) en gepresenteerd worden in uw valuta. Al het andere dat je in de calculator invoert, wordt in het geheugen opgeslagen terwijl je met de app werkt. Alle gegevens die hierboven niet zijn vermeld, worden gewist zodra je je tabblad/browservenster sluit. Voor meer informatie over hoe HubSpot cookies gebruikt, zie hun Cookiebeleid.

Het privacy beleid van Lab701 Online Marketing is ook van toepassing.

Krijg ik gegarandeerd de resultaten die ik met deze calculator verkrijg?

De gegevens die in deze calculator worden gebruikt zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens van vele duizenden HubSpot klanten wereldwijd.

Houd er rekening mee dat de resultaten voor individuele bedrijven, inclusief die van jezelf en HubSpot, kunnen verschillen op basis van hun eigen markten, klantenbestand, industrie, geografie, fase en/of andere factoren. Daarom kunnen wij (en HubSpot) niet garanderen dat u de exacte resultaten krijgt van de ROI Calculator als u Marketing Hub of Sales Hub aanschaft.